AKTIVITI MENARIK YANG DIJALANKAN

AKTIVITI MENARIK DI KSSB

Tertakluk kepada peruntukan Akta, Undang-undang Kecil dan Aturan yang dibenarkan, Koperasi kini menjalankan aktiviti – aktiviti untuk keperluan anggota dan juga aktiviti perniagaan. Berikut merupakan aktiviti-aktivitit yang di jalankan oleh pihak kami :-

(a). Menjalankan aktiviti berikut:
1. Tanaman, penerokaan, industri asas tani;
2. Kerja-kerja kontrak am;
3. Penganjur acara ataupun program promosi dan pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT);
4. Pemasaran, Perlancongan dan chalet
5. Restoran, katering, kantin dan dobi

(b). Menjakankan aktiviti kebajikan dan pendidikan anggota
(c). Membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih
(d). Melaburkan wang berlebihan di dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta;
(e). Mengadakan subsidiari menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya
(f). Menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada koperasi lain

TOP

alanya escort didim escort didim escort didim escort bayan alanya escort bayan alanya escort bakırköy escort şişli escort istanbul escort